8 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при основния ремонт на "Дунав мост" при Русе и Гюргево, на път I-2 Русе – Разград, съобщиха от пътната агенция.

Изпълнението на поръчката за строителен надзор е в два етапа. Първият е изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна“ на предоставения технически проект. Вторият е упражняване на строителен надзор по време на строителството.

В момента АПИ провежда и обществена поръчка за избор на изпълнител на основния ремонт на мостовото съоръжение. На 29 септември бяха отворени постъпилите три оферти. Тръжната комисия продължава работата си по разглеждането им.

Основен ремонт на Дунав мост до момента не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка. Изработеният технически проект за ремонт на съоръжението предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка и др. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 730 календарни дни, а на обществената поръчка за надзор 790 дни.

Изискването на АПИ към бъдещия изпълнител е при стартиране на ремонтните дейности да не се спира движението по Дунав мост. Работният процес трябва да е организиран така, че трафикът да преминава безопасно в едното платно.

"Фокус" напомня, че основен ремонт в българската част на съоръжението не е правен от изграждането на моста преди 69 години.