На 25 май, в двора на храм Св. Йоан Кръстител, в село Славотин, отец Антим и отец Славейко осветиха новоизградените паметна плоча на Св. Йоан Кръстител и беседка за отдих. Това съобщават от Община Монтана.

Церемонията уважиха Златко Живков - кмет на Община Монтана, Личко Цолов - кмет на с. Славотин, дарителите Трифон Павлов и Людмил Колов, както и представители на гражданско сдружение "Епископ Йосип Щросмайер", съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите, и гости от селото.