На 14 юни се проведе заключителното мероприятие по превантивната програма на МВР "Детско полицейско управление". Доброволците от 4-ти "А" клас при СУ "Христо Ясенов" в град Етрополе бяха четвъртият пореден випуск, който се обучи в двугодишната доброволческа програма, съобщиха от ОДМВР-София. Последната тема от курса на обучение бе от раздел: "Етика и право" и касаеше запознаване на доброволците с дейността на Съдебната система в Република България.

За да се онагледи  работата на съдебната система бе проведен симулиран съдебен процес. Доброволците влязоха в ролите на съдии, прокурори, адвокати, съдебни заседатели и героите от приказката "Червената шапчица" като по този начин се постараха безпристрастно да приложат цялата строгост на закона  в съдебния процес  "Народът срещу вълка". Мероприятието завърши с връчване на сертификати за преминат курс на обучение от страна на доброволците.

В качеството си на ръководител на програмата инспектор Детска педагогическа стая в РУ-Етрополе Миглена Сиракова изказа благодарност към родителите на доброволците, класните ръководители, директора на училището и представителите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за тяхната изключителна активност и всеотдайност при реализирането на проекта.