Сигнал за нерегламентирано изгаряне на отпадъци е постъпил на "зеления телефон“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен. Според него нерегламентираното унищожаване е в района на ул. "Индустриална“.

Екоекспертите реагираха своевременно и извършиха незабавна проверка на място. В хода на проверката се установи, че нерегламентираните дейности се извършват на работна площадка на местно юридическо лице. Служители на дружеството са изгаряли отпадъци от хартия, текстил и други биоразградими отпадъци (клони от дървета) в два броя метални варела.

След намесата на експертите от РИОСВ запалените отпадъци са загасени, като на дружеството са дадени предписания да се преустанови  и да не се допуска повторно изгаряния на отпадъци на територията  му със срок постоянен, а наличните отпадъци  установени на проверката да бъдат предадени на лице притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. РИОСВ-Шумен ще извърши последващ контрол на дадените предписания. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение по повод извършените действия от дружеството.