Инспектори на Община Шумен по Наредба 1, установиха замърсяване със строителни отпадъци около 30 квадратни метра, в близост до пътя в отсечката "Нов екарисаж – с.Васил Друмево".

Сигналът е подаден от граждани, които взеха дейно участие при издирване и установяване на извършителя. На 21 юни извършителят беше съставен акт по Наредна 1 Чл.18 ал.4, който предвижда глоби в размер от от 100.00 лв до 1000.00 лв.

Община Шумен подкрепя всяка проява на гражданска активност по отношение на общите ни усилия за опазване на околната среда и предотвратяване на увреждания и замърсяване. Призоваваме гражданите да сигнализират за подобни прояви на дежурния телефон 054-857-677 или на електронната поща web@shumen.bg, като добавят информация, която ни улеснява в установяване на извършителите.