Нов конкурс или опит за такъв за избор на обществен посредник или така нареченият омбудсман ще се опита на организира общинският съвет на Пловдив и през този мандат, разбра Plovdiv24.bg.

Съгласно чл. 21 а от ЗМСМА омбудсманът съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

В правната комисия е внесено предложение от председателя на Атанас Узунов за организиране на конкурс за избор на нов омбудсман на Пловдив. Точката вероятно ще се гледа на следващата сесия на 20 юни четвъртък.

Припомняме, че сегашният омбудсман - Борислав Стаматов бе назначен с решение на Общинския съвет за този пост през далечната 2016 година и то като временен и като всяко временно нещо до ден днешен той изпълнява функцията да помага на гражданите във взаимоотношенията им с администрацията.

През годините имаше проведени конкурси, но те не произведоха титуляр за поста и така вместо 4-годишен мандат (не се допуска действието на омбудсмана повече от два последователни мандата - бел. ред.), вече 8 години временно Стаматов е омбудсманът на Пловдив.

Всъщност комисията от 7 съветници, която се сформира за провеждането на конкурса и оценяването на кандидатите, има съвещателен глас. Всъщност дори и най-ниско оцененият кандидат може да стане омбудсман, ако мнозинството от общинския съвет реши това. 

В Пловдив последният конкурс беше проведен през 2021 година. Тогава класиралият се на второ място кандидат - Савина Петкова, която днес е заместник-кмет по “Транспорт", получи най-голямо одобрение от общинските съветници - 29 гласа. Те обаче се оказаха недостатъчни, тъй като за избора на омбудсман е необходимо квалифицирано мнозинство от 34 гласа “за".

Така преди три години общинският съвет на Пловдив не успя да припознае нито един от останалите кандидати за поста и днес ще бъдем свидетели на нова битка за поста.