На утрешното заседание на Общински съвет – Благоевград кметът на Община Благоевград Методи Байкушев ще представи пред местните парламентаристи и обществеността програмата си за управление в периода 2023 – 2027 година. На пресконференция председателят на местния парламент Радослав Тасков даде добра оценка за програмата, като заяви, че заложените неща в нея е възможно да бъдат изпълнени в рамките на мандата, предаде репортер на "Фокус“.

"Програмата е доста синтезирана и прагматична. Залага се на реализирането на цели, които могат да се случат още в рамките на мандата. Разбира се, че в цялост е представена и подготовка за по-дългосрочно развитие на Община Благоевград“, каза още Тасков.

От документа, който ще представи кметът Методи Байкушев е видно, че сред основните цели, които си е поставил екипа му са: Благоустрояване и създаване на сигурна, подредена и здравословна градска среда; Подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на Община Благоевград; Опазване и разумно използване на природното и културно- историческото наследство; Подобряване качеството на социалнозначимите дейности; Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието на бизнеса, и привличане на нови инвестиции и други.

Интересен момент от програмата е и идеята за изработването на нов Общ устройствен план на Община Благоевград. Кметът Байкушев не веднъж е повдигал въпроса на свои пресконференции, така че съвсем логично тази цел е залегнала в програмата му за управление.

Това, което се предвижда е новият Общ устройствен план да гарантира устойчиво и логично разрастване на града, както и прекратяване на порочната практика за частично немотивирано изменение на ОУП, която превръща новите части на града в устройствен xaoc.

Председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков коментира, че действително Община Благоевград се нуждае от нов Общ устройствен план, тъй като старият е приет през 2011 година.

Идеята за изработването на нов Общ устройствен план на Благоевград бе предлагана и от предходни кметове на общината, но до реално започване на процедури така и не се стигна, заради необходимостта от сериозен финансов ресурс.

В тази връзка Тасков съобщи, че вече се водят преговори между Общинското ръководство и Министерството на регионалното развитие за възможните варианти за осигуряване на финансова подкрепа от страна на държавата.