Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян (СРХР) в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Университетът на Македония - Катедра Счетоводство и Финанси - гр. Солун) и Асоциацията на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, приключва изпълнението на планираните дейности по проект "Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона" с акроним "CAP TOUR". Това стана ясно на заключителна пресконференция по проекта, предаде репортер на "Фокус“.

Проектът е реализиран с безвъзмездно финансиране по Програмата  за трансгранично сътрудничество "INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България.

Основна цел на проекта "CAP TOUR" е засилване на ключовите фактори, влияещи върху предприемаческия успех на туристическия бизнес в трансграничния район с фокус върху малките и средни предприятия (МСП), включително и стартиращ бизнес в туристическите индустрии, каза ръководителят на проекта Георги Пампоров. Той поясни, с изпълнените от Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори /СРХР/, сдружението е постигнало подобряване на предприемаческата среда в туристическия сектор, чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните реални нужди и чрез реализиране на дейности, насочени към изграждане на бизнес мрежи. Постигнато е и укрепване на трансграничните бизнес-възможности в туризма, чрез провеждане на дискусионни форуми – тип "Кръгли маси“, изграждане на мрежови бизнес-форуми, учебни посещения, тематични семинари, а така също и създаването на виртуален бизнес форум – електронна платформа, достъпна за заинтересованите страни в интернет-мрежата, като място за получаване на различни звания и обмяна на опит между активните предприемачи. Повишени са и уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор, чрез обучения за нови знания, кратки сесии за усъвършенстване  на бизнес уменията, сесии на консултантски групи и предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа на бизнес идеи и начинания на стартиращи предприемачи.

По време на реализацията на проекта Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори е провел поредица от дискусионни "Кръгли маси“ на тема "Иновации, екстраверсия, корпоративна социална отговорност в туризма“ с представители на отделните туристически сектори: хотелиери, ресторантьори, туроператори и турагенти, проведени през м. май 2022 г. Разработени и предоставени за ползване от представители на  заинтересованите страни на два наръчника: “Ръководство по безопасност на храните"  и  “Ръководство за набиране на средства за стартиране на бизнес".

Проведени са редица специализирани обучения, насочени към заявилите желание за участие представители на туристическия бизнес, организирани в различни селища на Смолянска област – Смолян, Девин, Триград, Чепеларе, Рудозем, Баните. Специализираните обучения за повишаване на уменията, изпълнени по проекта, са по предварително определени теми: "Организация и управление на микро, малки и средни предприятия с акцент върху финансовия мениджмънт“, "Използване на Интернет Комуникационни Технологии в туризма“, "Въвеждане на нови услуги и продукти с туристическа насоченост“, уточни Пампоров.

Той допълни, че са проведени и учебни семинари по темите: "Иновации в туризма“, "Екстраверсия в туризма“, "Корпоративна социална отговорност в туризма“, "Социална икономика в туризма“, "Стандарти за качество в туризма“, "Тематичен туризъм“, "Регионална и местна туристическа идентичност и нейното значение за местната икономика“, "Блогове за пътуване – значение и роля в туристическия бранш“. Тези семинари включват също посещения на отделни успешни бизнеси в гр. Смолян за  обмяна на опит и са съчетани с индивидуални консултации на заявилите желание участници от страна на високо квалифицираните обучители, осигурени по проекта.

По проекта е създадена и електронна Платформа за партньорство, в която може да се влезе чрез следния линк: https://captour.hhf.gr/en/partnership-opportunity-platform-bg/ .  Платформата съдържа полезни обучителни материали за туристическия бранш, достъпни за всички заинтересовани страни. Тя може да се използва като директория за всички субекти, участващи в проекта, за да покажат идентичност на своята марка, уебсайт и социални медии, както и специални тагове по отношение на основните сектори или продукти, с които желаят да си сътрудничат. като място за среща, обмен на мнения и професионални дискусии на активните предприемачи в туризма, каза още ръководителят на проекта.