Изложба "Българите в Западните Балкани през XIX – XXI век“ ще бъде открита в галерия "Старата череша“ в село Раждавица, съобщиха за "Фокус“ организаторите от Сдружение "Роден край“.

Фокусът на изложбата, която ще бъде представена от 15.30 часа, е поставен върху миналото и настоящото на българите, населяващи четири държави –Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия, разположени в част от територията, добила геополитическа популярност в съвремието като "Западни Балкани".

Акцентите в нея обхващат времето от първото десетилетие на ХІХ век, когато се поставя началото на борбата за българско църковно-училищно дело с първите духовни огнища и културно-просветни средища, през националноосвободителните борби и войните за освобождение и обединение до нашето съвремие. Представените материали са от областта на историята, езика, етнодемографията, културата и традициите на българите в региона – важни свидетелства за съхраняване и поддържане на националната идентичност и памет.

Изложбата е по проект" Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)" към Фонд "Научни изследвания“ – Министерство на образованието и науката. Базова организация – Институт за исторически изследвания при БАН.