Секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) Петя Петрова посети Смолян по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съобщиха от пресцентъра на Общината. Първата среща беше с представителите на Детска педагогическа стая, Консултативният кабинет и обществените възпитатели. Председателят на МКБППМН и зам.-кмет Марин Захариев поздрави участниците в срещата и посочи, че това са хората, които са най-близо до децата и работят най-активно с тях. Той благодари на секретаря на Местната Комисия Сийка Алексиева за активната и богата дейност, която осъществява по линия на превенцията.

Петрова благодари за поканата и посочи, че за нея е много важно на местен терен да има възможност да поговори със специалистите, които активно работят с децата в Смолян. Тя каза, че е секретар на Централната комисия от 2020 г. Поела е поста в трудно време, белязано от пандемията от коронавирус , но сега постепенно дейностите се възстановяват и увеличават. Като цяло комисиите в страната са 297. " Работата на Местната комисия в Община Смолян не остана незабелязана на централно ниво. Бяхме много впечатлени от дейностите на територията на Община Смолян. Те се дължат и на хората, които Сийка Алексиева си е подбрала. Искам да поздравя всички Вас и да Ви кажа, че се справяте чудесно. Затова говорят и резултатите на местно ниво. Знаем колко е трудно да се работи с деца и с родителите им“, отбеляза секретарят на ЦКБППМН.

Петрова представи темата "Киберпрестъпления и сексуални посегателства спрямо деца“. Подрастващине са най-уязвимата група и най-застрашени от влиянието на интернет. Те са много манипулативни и лесно могат да бъдат излъгани. За да научим децата си на дигитална хигиена, самите ние трябва да имаме такава. Лошото е, че в нашето законодателство все още киберпосегателството не е определено като престъпление, разясни Петрова.

Тя присъства на интердисциплинарен урок на тема "Да, на толерантността". Той бе посветен на Деня на розовата фланелка и се проведе с ученици от 8 клас на ПГИ "Карл Маркс“ в Смолян. Психолозите Елена Бончева и Росен Кубински дискутираха с учениците изграждането на толерантни взаимоотношения между съученици.

Петрова бе гост и на две занимания в РИМ "Стою Шишков“. Темата на първото бе "Акварелни емоции“, изнесено от психолозите Павлина Красина, Елена Бончева и художника Борис Кисьов. Секретарят на ЦКБППМН присъства и на Игрите на родолюбието, които се организират от музея в навечерието на Трети март. Знания по история на България показаха учениците от 9а, 9б и 9в класове от ЕГ "Иван Вазов“.