Сдружение “Бъдеще за децата"-Казанлък получи финансиране по Фонд “Социална закрила" за ремонт на покрив и фасада на допълнителна сграда към Центъра за обществена подкрепа, предаде репортер на "Фокус". Проектът е на обща стойност близо 67 хиляди лева, като от бюджета на сдружението ще бъдат осигурени малко над 8 хиляди лева. 

Проектът е разписан по Компонент 1 "Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, създаден за подобряване условията на живот на потребителите на социални услуги, чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура. 

Средствата ще бъдат насочени за възстановяване на покривното покритие, хидроизолация и ремонт на фасада на част от сградата на бившия квартален клуб "Тракия“ в Казанлък. 

Клуб "Тракия" е предоставен за ползване на сдружение "Бъдеще за децата" с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.

Ремонтните дейности ще приключат до края на годината, след което помещението ще бъде отворено за всички нуждаещи се. В изпълнение на заложените дейности ще се подобри качеството на предлаганите услуги за деца и семейства, което ще доведе до по-ефективна интеграция в обществото.

За втори пореден път местната организация кандидатства и получава одобрение от Фонда, като това способства за повишаване качеството на социалните услуги в Комплекса.

Сдружение "Бъдеще за децата" е доставчик на социалните услуги "Център за обществена подкрепа“ и "Център за социална рехабилитация и интеграция" за Община Казанлък.