Само една фирма подаде оферта за обявената от Община Благоевград обществена поръчка за изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол, волейбол и баскетбол в село Изгрев. Това стана ясно на заседание на конкурсната комисия, информират от Общината. 

Фирмата, подала документи за участие е "Реал Трейдинг“ ЕООД. Тя е предложила ценова оферта от 258 616,60 лева с ДДС, и срок за изпълнение на дейностите по поръчката 90 календарни дни. Напомняме, че заложената в конкурсните документи прогнозна стойност на поръчката е 263 500,00 лв. с ДДС.  

Сред дейностите, които предстои да бъдат извършени на бъдещото съоръжение, са поставяне на изкуствена тревна настилка за футболно игрище, врати с мрежа за мини футбол, баскетболни кошове, стълбове и мрежи за волейбол. Ще бъде положена и тартанова настилка за мултиспорт игрище, футболните, баскетболните и волейболните полета ще бъдат разчертани с износоустойчива боя,. 

Предстои комисията да оцени детайлно дали офертата на кандидата отговаря на всички заложени в конкурсната документация изискванията към изпълнителя. 

Ако са изпълнени всички условия, ще бъде подписан договор за възлагане на поръчката на "Реал Трейдинг“ ЕООД. 

Комбинираната спортна площадка в село Изгрев ще бъде изградена със средства от държавния бюджет, които Общината очаква от МРРБ. 

Припомняме, че тази площадка е един от първите 7 проекта, за които през февруари т.г. кметът Методи Байкушев подписа споразумение с МРРБ по Програмата за финансиране на общински инфраструктурни проекти. 

Със средства от държавния бюджет ще бъдат ремонтирани и реконструирани 42 обекта в община Благоевград.