Практическо учебно занятие на служители от СДВР и ГДЖСОБТ – МВР по тактически действия при осигуряване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия, се проведе на Националния стадион "Васил Левски", съобщиха от МВР. То се е осъществило в два модула - протестни и спортни мероприятия.

Ето какво още се казва в съобщението на МВР:

Целите на занятието: създаване на организация за осъществяване на тактически действия на служителите от СДВР и ГДЖСОБТ при нарушаване на обществения ред и възникване на масови безредици и груби групови нарушения при провеждането на масови мероприятия, адекватна реакция и действия при извънредни ситуации, и предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците при възникнали инциденти.

Бяха проиграни различни варианти на масови мероприятия със съпътстваща ескалация на напрежението, както и затвърждаване на тактически умения и техники на полицейските служители за осигуряване на обществения ред и възстановяването му.