Кметът Методи Байкушев представи европейските проекти, които изпълнява Община Благоевград и идеите за актуализация на Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград (ПИРО), за да кандидатства за финансиране по програма "Развитие на регионите" 2021 – 2027 г.

"Изграждането на проектна готовност е едно от най-важните неща, които трябва да свърши една Община, за да има възможност да кандидатства по различни европейски програми", с тези думи кметът се обърна към присъстващите в зала "22 септември".

По време на обсъждането стана ясно, че Община Благоевград ще подобри публичната инфраструктура с проекти на стойност между 150 млн. лв. и 200 млн. лева.

Кметът представи и подробно разясни стратегията на ръководството на общината за подобряване на градската среда не само на Централна градска част, но и на кварталите. 18 са новите обекти, които екипът на градоначалника включва в общинския ПИРО, за да може общината да кандидатства за финансиране по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г.

"Нашата цел е да постигнем не само различен облик на общината, но и повишаване на качеството на живот, така че младите хора да остават в Благоевград и да отглеждат тук децата си", това подчерта кметът Байкушев.  

Той съобщи, че в етап на проектиране е ново училище, което ще позволи преминаване на едносменен режим на всички училища в Благоевград. По думите му в актуализирания План са включени проектни идеи за облагородяване и озеленяване на дворните пространства на всички училища, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на 9-то ОУ "Пейо Яворов,  проектиране на 3 нови паркинга за решаване на системния проблем с паркирането в града и най-вече в центъра, обновяване на парк "Ловен дом", "Ботаническа градина", района около "Розариума", и парк "Бачиново". В ПИРО е заложено и изграждане на нов парк в ж.к. Струмско, нова сграда за социални жилища и множество нови социални услуги.

Кметът Байкушев обяви и нова концепция за Централна градска част, която предвижда обновяване на площадните пространства, разширяване на  пешеходната зона и свързване на кв. "Вароша" с центъра.

На обсъждането бяха представени и проектите, по които Общината вече е спечелила финансиране по редица национални и европейски програми, сред които са изграждане на 2 нови детски градини, които значително ще повишат нивото на материалната база, която ползват най-малките и ще спомогнат за намаляване на броя деца в групите.

"От 15 април Община Благоевград започва поетапното изпълнение на цялостна реконструкция на ключови улици в ЦГЧ, намиращи се в района на Камерна опера, както и на ул. "Арсени Костенцев". Те са част от общо 35 улици, по които имаме одобрени проекти за финансиране от държавния бюджет за реконструкция на подземна и надземна инфраструктура", заяви кметът.  

По плана за възстановяване и устойчивост е предвидена рехабилитация и модернизация на системите на улично осветление в кв. "Струмско" , "Еленово", "Орлова чука", "Ален мак", "Грамада" и булевардите "В. Левски" и "П. Яворов". Осветлението ще бъде обновено и в селата Бело поле, Еленово, Изгрев, Рилци , Селище и Церово. Към момента администрацията кандидатства за модернизация на осветлението по Етап – 2 за II, III, IV, V и VII микрорайон, ЦГЧ и селата Бучино и Българчево.