Официално беше открита обновената сграда на Народно читалище "Никола Вапцаров – 1866“ и Камерна опера – Благоевград, предаде репортер на "Фокус“.

По време на пресконференция инж. Светла Захариева, заместник-кметът по строителство, екология и европроекти каза, че това е последният успешно приключен проект по програмата "Региони в растеж“.

Експертът Светослава Миткова пък представи детайли, относно изпълнението на проекта и постигнатите резултати. От думите ѝ стана ясно, че общата стойност на проекта "Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата“ е 2 898 583.80 лева, от които 1 650 077.50 лева безвъзмездна финансова помощ, 1 145 150.00 лева финансов инструмент и 103 356.30 лева съфинансиране от Община Благоевград.

Непосредствено след пресконференция се състоя и Официална церемония по "Откриване на обект" по проект: "Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище "Н. Й. Вапцаров - 1866"- Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура", група дейности "Културна инфраструктура“, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Заместник-кметът по култура, спорт и туризъм в Община Благоевград Станислав Кимчев каза по време на церемонията, че ремонтът на сградата е бил необходим, тъй като досегашните условия, значително са ограничавали възможностите за работа на служителите и артистите в сградата на операта и читалището.

"В резултат на ремонта бяха въведени мерки за енергийна ефективност, обновена и модернизирана е залата за зрителите, както и репетиционните зали и други помещения. Осигурен е достъп до сградата за хора в неравностойно положение, с което тя вече все повече отговаря на съвременните условия за посещение на културни събития“, каза още Кимчев.

Тържествен водосвет отслужиха отец Петър и отец Шавулев от храм "Въведение Богородично“ – Благоевград.

Отец Шавулев каза, че от църквата се присъединяват към радостта на всички, относно това добро начинание. "С радост ви предаваме благословията на нашия митрополит дядо Серафим и на цялото свещенство на духовна околия Благоевград. Бъдете живи и здрави“, прибави свещеникът.