Сградата на Средно училище "Христо Ботев“, в Девин ще бъде модернизирана  благодарение на сключен договор между Община Девин и Изпълнителна агенция "Програма за образование“, съобщиха от общината. Стойността му е 4 498 757,60 лв. и благодарение на тези средства ще бъдат решени редица текущи проблеми, като ще бъде подобрена и модернизирана  образователната среда, сградния фонд и дворно пространство. Училището ще се сдобие с фотоволтаична централа за собствени нужди, информира кметът на Община Девин Здравко Иванов.

Предстои цялостна подмяна на отоплителната система, увеличаване на дебелината на топлоизолационният слой на външните стени, ще бъде извършена и смяна на всички стари интериорни врати с нови. Овен това ще бъдат ремонтирани част от класните стаи с цел създаване на необходимата инфраструктура за СТЕМ среда. Санитарните възли, обслужващи класните стаи също ще бъдат реновирани, както и физкултурния салон.  Ще бъдат заменени и всички луминисцентни лампи с LED панели. Предвидено е и обособяване на нов вход/изход от актовата зала в блок Д2. Част от дворната тротоарна настилка ще бъде подменена с  бетонови павета.

Ще бъде доставено ново оборудване и обзавеждане, както ще бъдат направени редица други подобрения за достъпна среда.

Освен това, ще бъде изградена и открита спортна площадка към СУ "Христо Ботев“. Средствата в размер на 124 200 лв. са подсигурени по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, приети с решение на министерски съвет.

На съществуващата на този етап  бетонова площадка ще бъдат изградени Спортно игрище за футбол на малки  врати и волейбол. Спортното съоръжение ще бъде с ограда и с настилка извън габарита на игрището, като ще се коригира и  съществуващият път чрез изграждане на частичен автомобилен път североизточно от игрището.