Русенският музей ще отбележи Международния ден на лешоядите. Събитието ще се проведе в събота, 08 юни, от 10.30 ч. в Лапидариума зад Историческия музей. Реализира се в партньорство със Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора (СНЦ "Зелени Балкани“).

За да се докоснат посетителите до дивата природа, д-р Руско Петров - ветеринарен лекар и оперативен управител на Спасителния център за диви животни, ще ги запознае отблизо със забележителните обитатели на Центъра - домашната кукумявка – Блага и мишелова на Харис – Хари.

Блага има нелека съдба, попада в Центъра, след като е намерена ранена. Днес тя е постоянен обитател на Центъра, който се "грижи“ хората да разберат повече за дивите животни, чрез разказа на нейните гледачи, като направи хората съпричастни към съдбата на бедстващите животни. Има ролята на посланик за опазване на видовете и местата, в които се срещат. Кукумявката има важно значение за градската екосистема, като "контролира“ числеността на гризачите в населените места.

Мишеловът Хари е средно голяма граблива птица, която естествено обитава югозападните САЩ на юг до Чили и централна Аржентина. Популярен вид е сред соколарите и се развъжда изкуствено в Европа. Попада в Центъра, като птица, конфискувана от частен дом. Хари помага на специалистите на Центъра, чрез публични прояви за промяна в мисленето на хората във връзка с опазването на природата.