Върховният административен съд реши окончателно, че Драгалевският лифт трябва да бъде възстановен от собственика му и осъди дружеството "Въжени линии“, собственост на "Витоша ски" АД, да заплати на Столична община сума в размер на 100 лева, разноски по делото. Решението на ВАС е окончателно.

Производството е по реда на чл. 229 и следващите от

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Образувано е по касационна жалба на "Въжени линии“ ЕАД със седалище гр. София, чрез процесуалния му представител адв. Петров, против решение № 4158 от 22.06.2023г., постановено по адм.д. № 5883/2021г. по описа на Административен съд София – град /АССГ/, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Заповед № РА – 20 – 27 от 26.04.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която на основание чл. 195 ал. 4 във връзка с ал. 1 ЗУТ и чл. 196 ал. 3 и ал. 5 ЗУТ на жалбоподателя е наредено като собственик да извърши необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване, и привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 ЗУТ на строеж "Двуседалков открит лифт "Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми, като изпълни следните мероприятия:

1.1 изготвяне на инвестиционен проект от експерти с необходимата подготовка и лиценз за ремонт и усилване като цяло по съществуващо положение на строеж "Двуседалков открит лифт "Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми; 1.2 изпълнение на одобрения/съгласуван инвестиционен проект. С решението жалбоподателят е осъден да заплати разноските по делото.

За решението на съда съобщи и бившият кмет на София Йорданка Фандъкова чрез публикация във Facebook. "Спечелихме тази дълга съдебна битка, която отне повече от 2 години и половина. Заповедта за ремонт и възстановяване на Драгалевския лифт беше издадена от главния архитект на София арх. Здравков през април 2021 г. Очаквано тя беше обжалвана от собственика "Витоша ски/ Въжени линии“ на всички възможни съдебни инстанции. Сега с окончателното решение на ВАС собственикът е задължен да ремонтира лифта", казва Фандъкова.

Според нея възстановяването може да започне до няколко месеца, защото благодарение на действия на арх. Здравков процедурата е напреднала. "За възстановяването на Княжевския лифт – съдебните спорове по заповедта за неговото възстановяването продължават, все още", уточнява тя.

От "Витоша ски“ АД изпратиха позиция, в която твърдят, че 12 години правят опити да модернизират съоръженията на територията на Природен парк "Витоша“.