С Решение № 406 от 07.02.2024г. Административен съд – Благоевград отменя частично Решение № 276-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград за обявяване резултатите от гласуването на произведените избори за общински съветници в община Благоевград на 29.10.2023г.

Решението е отменено в частта, с която е обявено разпределението на преференциите и подреждането на кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждането на кандидатите.

След съдебна ревизия на изборни книжа и изготвена съдебно-математическа експертиза, отразяваща констатираното при проверката на бюлетини, Решение № 276-МИ/31.10.2023г. на ОИК – Благоевград следва да се поправи в частта на обявения брой преференции за Антония Сивикова – кандидат за общински съветник, №109 в кандидатска листа № 66 Коалиция "ПП – ДБ“ и в частта, с която кандидатът №103 в същата кандидатска листа Василиса Валеова е обявен за избран общински съветник.

Решение № 276-МИ/31.10.2023г. е отменено и в частта на обявения брой преференции за Ваня Алексиева – кандидат за общински съветник, № 103 в кандидатската листа на МК "ВМРО – БНД (Български глас)“ и в частта, с която кандидатът №107 в същата листа Петър Андонов е обявен за избран общински съветник.

С решението, Административен съд – Благоевград връща книжата на Общинска избирателна комисия – Благоевград за определяне на резултатите от гласуването в отменените части на Решение № 276-МИ/31.10.2023г., съобразно указанията в мотивите на съдебното решение.

Оспореното пред съда Решение № 276-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Благоевград е потвърдено от съда в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административно дело №1047/2023г. бе образувано по жалба на Антония Сивикова, кандидат за общински съветник от Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ против Решение № 276-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград за обявяване резултатите от гласуването на произведените избори за общински съветници в община Благоевград на 29.10.2023г.

Към делото бяха присъединени жалбите на още трима кандидати за общински съветници - Злата Ризова, кандидат за общински съветник от "МК ВМРО-БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ)“, Магдалена Прътева, кандидат за общински съветник от Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“, Ваня Алексиева, кандидат за общински съветник от МК "ВМРО-БНД (Български гласъ)“ и Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“.