Община Хисаря стартира реализацията на проект по Оперативна програма "Национален план за възстановяване и устойчивост" , Компонент "Социално включване", програма за модернизиране на дългосрочната грижа.

"Възрастните хора се нуждаят качествена грижа, а пълноценният живот, разнообразието от услуги в трябва да отговаря на нуждите и желанията на всички настанени възрастни хора. Затова е и този проект, който предвижда реконструкция и модернизация на "Дом за стари хора“ в с. Старосел. Средствата по него са в размер на 1 396 191 лева и при изпълнението му той ще се приведе в съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора. Освен ремонт и реконструкция на помещенията ще се въведат и мерки за енергийна ефективност на сградата. Предвидена е доставка и инсталиране на фотоволтаична инсталация за собствени нужди, която ще понижи сметките за електроенергия“, заяви кметът на общината Ива Вълчева. Според нея основната цел не е само осигуряването на денонощна грижа, но и социална и емоционална подкрепа на възрастните, които живеят в него.

В проекта се предвиждат мерки и дейности, целящи подобряване на жизнената среда, чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване и различни възможности за занимания и отдих.