Регионалното министерство е отпусна близо три милиона и половина лева за няколко площадки за игра и спорт, както и ремонт на пътя за Калипетрово. Това съобщи във фейсбук профила си кметът на Силистра Александър Сабанов.

Ето и подробности за предоставените средства:

Днес, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройство инж. Виолета Коритарова подписахме две споразумения за финансиране на обекти със средства от бюджета по Инвестиционната програма за общински проекти:

- "Изграждане на площадки за игра и спорт на открито в населени места в община Силистра“ на стойност 1 935 700,00 лв.;

- "Основен ремонт на път Калипетрово, промишлена зона - община Силистра“ на стойност 1 563 900,00 лв.

Благодаря на министър Коритарова за похвалите към работата на администрацията и бързите реакции за изготвяне на проектите, както и тяхното навременно подаване.

Напомням, че в началото на мандата ми нямаше готовност за кандидатстване с нито един проект, пише Сабанов.