Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) представи от борда на катамарана "Бургус“ работата по удълбочаване на акваторията в района на пристанище Бургас на 29 май 2024 г. Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова, представители на Европейската комисия и Управляващия орган на Програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., кметът на Община Бургас Димитър Николов, заинтересовани страни, експерти от морския бранш и др. имаха възможността да наблюдават драгажните дейности в района на басейн маневрена зона до терминал Бургас изток 2/2A и пристанищен терминал Бургас-запад, извършвани със специализирана техника.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова поздрави ДП "Пристанищна инфраструктура“ за успешното и срочно реализиране на поредния мащабен проект в пристанище Бургас и първи по новата Програма "Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021 – 2027 г. Тя обяви, че дейностите по проекта приключат през следващата седмица и подчерта, че в резултат на удълбочаването пристанище Бургас ще отвори врати за големи кораби, което ще го направи изключително атрактивно и конкурентоспособно.

Поздравления за добре свършената работа при реализирането на проекта ДППИ получи и от представителя на Европейската комисия Боряна Желева, която подчерта, че когато усилията между българските институции и ЕК са общи, резултатите са налице.

Ръководителят на Управляващия орган на ПТС Мартин Георгиев също поздрави ДППИ за дългосрочната и последователна политика на предприятието в посока развитие на водния транспорт чрез изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. По думите му ДППИ е един от хубавите примери в България как с малки проекти се стига до големи резултати.

С реализирането на проекта за драгиране на пристанище Бургас ДП "Пристанищна инфраструктура“ ще осигури по-големи проектни дълбочини в акваторията на терминал Бургас-запад и така ще могат да се обработват по-големи плавателни съдове, в частност контейнеровози, с дължина до 260 м, широчина до 32 м и газене до 14,5 м. Това стана ясно от думите на генералния директор на ДППИ Ивайло Иванов, който официално откри събитието и представи постигнатите резултати от реализацията на проекта, като подчерта приноса за повишаване на конкурентността на българските пристанища. Ивайло Иванов уточни, че за предприятието е важно да инвестира в редовни дейности по драгиране на морската акватория на Република България, тъй като това води до по-голяма функционалност и устойчивост на морския транспорт.

По време на събитието представителят на изпълнителя "КОНСОРЦИУМ КОСМОС ВАН ООРД“ ДЗЗД Жерар Алкема представи драгажната техника и процеса на удълбочаване.

Проект "Капитално драгиране – басейн между Терминал "Бургас Запад“ и Терминал "Бургас Изток 2/2А/“ представлява удълбочаване на акваторията в пристанището за постигане на нови проектни дълбочини. Изпълнението на проекта за капитално драгиране ще доведе до цялостно и дългосрочно решение по отношение на подхождането и маневрирането на кораби и бъдещите нужди от нови маневрени зони в съответствие с инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите, разположени в акваторията на пристанище Бургас. Реализирането му е свързано с изграждането на новата кейова стена за корабно място № 28 на пристанищен терминал Бургас-запад.