Местният парламент на Бургас се съгласи задълженията на концесионера  на подземния паркинг на пл. "Св. св. Кирил и Методий" да бъдат разсрочени в срок от 13 години - на по 25 равни вноски от по близо 20 000 лв. Общата дължима сума на "Глобал Технолоджи къмпани“ АД към този момент възлиза на близо 500 000 лв., предаде репортер на "Фокус".

Ще бъдат заплащани по две равни годишни вноски за всяка от годините от 2024г. до 2036г., първата от тях дължима до 31.05, а втората до 30.11 за съответната година. Остава и една годишна вноска за 2037 г., в размер на 19 656,30 лв., платима в срок до 31.03.2037г., за което да се подпише споразумение с кмета на Община Бургас.

"Глобал Технолоджи къмпани“ АД  ще бъде освободен от заплащане на  лихви и неустойки  начислени върху задълженията, които касаят периода на извънредното положение. Те са в размер на 181 724,24 лева.