Община Разлог въведе нови алтернативни методи за заплащане на таксата за паркиране в "Синя зона“, разширява се обхватът на зоната, съобщават от общината.

Един от най-удобните и предпочитани методи за заплащане на таксата за паркиране в "Синя зона“  чрез изпращането на SMS съобщение вече е достъпен за жителите и гостите на гр. Разлог.  

                                                     

От 10.06.2024 г. водачите могат да заплатят таксата за престой на автомобила си, като изпращат кратко текстово съобщение  - SMS на номер 13747 за "Синя зона“ гр. Разлог със съдържание: регистрационния номер на автомобила си, което удостоверява заплащането и контрола на действителното време на паркиране на автомобила.

Цената на услугата "Паркиране чрез SMS“ е 1.50 лв. с ДДС за 1 час.

SMS съобщението се изпраща веднага след паркирането на автомобила в "Синя зона“, като системата изпраща обратно отговор дали заплащането е успешно. 10 минути преди изтичане на заплатеното време, клиентът получава предупредително съобщение.

След изтичане на заплатеното чрез SMS време от 1 час, водачът може да удължи престоя си като изпрати нов SMS за още 1 час. Максималното допустимо време за престой на автомобили в "Синя зона“ гр. Разлог е 4 часа.

Предимствата при заплащането чрез SMS са:

-    лесно, бързо и ефективно плащане;

-    използване на единен кратък номер – 13747 за гр. Разлог от всички мобилни оператори в България;

-    услуга без необходимост от регистрация;

-    възможност за отдалечено плащане и увеличаване на престоя;

-    напомнящи известия за изтичане на заплатеното време за паркиране.

С цел максимално улесняване на потребителите и избор на най-удобен и бърз  начин на заплащане, Община Разлог въведе в експлоатация и т.нар. ПАРКОМАТИ, като цената на услугата също е 1.50 лв. с ДДС за 1 час престой на автомобила в "Синя зона“.  

Новите устройства предлагат следните опции:                                                       1. Заплащане в брой с монети;

2. Заплащане с банкова карта на пос терминал на устройството;

3. Заплащане чрез сканиране на QR код .

При заплащане в брой и с банкова карта е необходимо потребителят само да въведе регистрационния номер на автомобила си, да избере времето за престой в паркинга и да извърши плащането – в брой или с банкова карта след което на дисплея се визуализира електронен фискален бон.

Заплащането с QR код също е модерен и удобен метод, който позволява на потребителите лесно да извършват транзакции директно от своите смартфони.

Този процес включва сканиране на уникален QR код, специално генериран за територията на община Разлог. От крайния потребител се изисква единствено въвеждане на номера за който ще бъде заплатено и избор на часове за които иска да заплати. При натискане на бутон плати, клиентът се отвежда към екран за въвеждане на банкова карта и извършване на самото плащане.

Ако банковата карта на клиента е запаметена в смартфона на клиента, това допълнително улеснява процеса и го прави още по-експедитивен.

QR кодовете са разпространени под формата на стикери на вече съществуващите табели за "Синя зона" на територията на общината, кабинките и паркоматите на ул. "Шейново" и "Кукерски мост".

Потребителите имат възможност да заплатят своя паркинг и през официалния чат-бот вайбър канал на община Разлог, при който също има опция "плати зона“. Условията и цената за паркиране са идентични с другите начини на заплащане на таксата – 1.50 лв. с ДДС за 1 час престой на автомобила.  

За целта е необходимо всеки, който избере този начин на плащане да изтегли         чат-бота от приложението "Вайбър“ и да следва инструкциите за плащане.

Разширява се и обхватът на "Синя зона" с още 6 улици и части от улици,                както следва:                                                                                                                - ул. "Иван Вазов", ул. "Яне Сандански", ул. "Св.Климент Охридски",                          ул. "Хан  Аспарух", ул. Подп. Спиридонов" и ул. "Братя Каназиреви".                           

Новите райони, влизащи в зоната за платено кратковременно паркиране "Синя зона" гр. Разлог са обозначени със съответните пътни знаци, указателни табели      и хоризонтална маркировка.

Глобата за автомобил, паркирал в нарушение на Наредбата на дейността на "Синя зона“ и платените паркинги, блокиран с техническо средство/скоба е в размер на 30 лева.    

                                                                             

Освобождават се от такса паркинг изцяло електрическите автомобили и ППС.

Всичко това, заедно с въвеждането и използването на новите методи за плащане в "Синя зона“ носи редица предимства, както за жителите, така и за посетителите на гр.Разлог. Подобни методи дават възможност хората да управляват своя паркинг от разстояние, намалявайки стреса и спестявайки време. Това насърчава и екологичната устойчивост, като намалява използването на хартия и необходимостта от физически транзакции.      

                                                     

Предимствата от въвеждането на цялостната мобилна система се изразяват най-вече в по-доброто управление и контрол на паркирането, сигурност и проследяване на плащанията, както и създаването на база данни с цялостна информация за паркирането на територията на "Синя зона“ гр. Разлог.