6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона, съобщават от общината. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001 "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура BG06RDN001-19.585S1 от Стратегията за ВОМР на МИГ "Балчик - Генерал Тошево", финансиран по ПРСР 2014-2020. 

Всяка табела е с номера на всеки дом според обхвата на улицата и е с размер 18х18 см. Табелите са от метални плоскости и имат нужните отвори, за да бъдат лесно монтирани на ограда или входна врата. 

Всеки собственик на имот може да посети Информационния център в Общинска администрация на адрес пл. "21 септември" № 6, за да получи своята табела.