Община град Добрич предостави образователни комплекти на деца и ученици, включени в реализацията на проект "Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по НП "Подпомагане на общините за образователна десегрегация", съобщиха от пресцентъра на местната власт.

Комплектите, съобразени с възрастовите особености и нужди на децата в задължително предучилищно образование, учениците в начален етап и прогимназиален етап, съдържат необходими пособия и материали за пълноценно участие в учебния процес .

Проектът, с продължителност 15.09.2023 г. - 30.06.2024 г. се реализира в партньорство с ДГ №12 "Щурче“, ДГ №17 "Първи юни“, ОУ "Христо Смирненски“, Спортно училище "Г. Ст. Раковски“. Фокусиран е върху гарантирането на равни възможности за качествено образование, подпомагане с осигуряване на необходимите ресурси и премахване на факторите, които водят до вторична сегрегация.