Представители на Община Смолян, ръководени от зам.-кмета Милен Журналов, участваха в дискусионен семинар на тема "Промени в Закона за местни данъци и такси“. Основен акцент на семинара е новият начин за определяне на такса битови отпадъци (ТБО), който ще се начислява от 01.01.2025 г., съобщиха от пресцентъра на Общината.

Бяха представени трите възможни подхода и основи, които Законодателя е разписал в Наредбата за реда за изготвяне и образец на план-сметка. Беше представена и съдебна практика от ВАС.

В семинара взе участие и председателят на Общинския съвет-Смолян Димитър Кацаров.

Работната група, която взе участие в семинара, бе определена със заповед на кмета Николай Мелемов. Нейната задача бе на база новите промени в ЗМДТ да изготви методика за 2025 г. по която да се определя и начислява такса битови отпадъци на територията на община Смолян.