Церемония по връчване на награди "Млад учител“ за мотивиран старт в учителската професия и Годишните поименни студентски награди, се проведе днес във Варна.

Грамотите и паричните награди бяха връчени от кмета на града Благомир Коцев и председателя на Общинския съвет Христо Димитров.

Млад баща съм от скоро. Моето дете ще бъде във Вашите ръце, каза в началото на церемонията кметът на Варна.

Награди получиха 15 преподаватели: Виктор Огнянов Балев – учител по Икономическа информатика във ВТГ “Георги Стойков Раковски“, Филип Красимиров Александров – учител по английски език в ОУ "Добри Чинтулов“, Вероника Иванова Кръстева-Димитрова - учител в начален етап в ОУ “Константин Арабаджиев“, Деница Ненчева Москова – ресурсен учител в РЦПППО-Варна, Невена Недялкова Недялкова – учител по история и цивилизация и география и икономика в IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри“, Екатерина Миткова Транова – учител в СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов“ - гр. Варна, Радина Стоева Станкова – учител по практическо обучение в ПГГСД "Николай Хайтов“-Варна, Пламена Стоянова Калъчева – учител по български език и литература в IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри“– гр. Варна, Борил Георгиев Атанасов – учител по специалността "Ударни инструменти“ в Националното училище по изкуства "Добри Христов“ – Варна, Ванеса Михайлова Йорданова – учител в ДГ №17 "Д-р Петър Берон“, Миглена Илиева Стефанова – учител по английски език в ЧСУ "Монтесори Варна“ ООД, Сияна Ивелинова Николова – учител по информатика и информационни технологии в МГ "Д-р Петър Берон“ – Варна, Габриела Младенова Минчева – учител в ДГ №17 "Д-р Петър Берон, Жани-Мария Людмилова Борисова – учител в ДГ №17 "Д-р Петър Берон“, ИсабелИвова Илиева - работи като логопед в РЦПППО– Варна.

На церемонията, провела се пред зала "Варна" на общинския билдинг, бяха удостоени и студенти, от варненските университети: Мила Петрова - студентка 5 курс, специалност "Право“ във ВСУ "Черноризец Храбър“, Жак Семизов - студент 4 курс, специалност "Счетоводство и одит“ в Икономически университет – Варна, Антон Антонов - студент 2 курс, специалност "Корабоводене“ във Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“, Антон Атанасов - студент 3 курс, специалност "Киберсигурност“ във Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“, Ивайло Петров - студент 6 курс, специалност "Киберсигурност“ в Технически университет – Варна, Васил Консулов - студент 5 курс, специалност "Медицина“ в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Павло Славов - студент 5 курс, специалност "Медицина“ в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Петя Стоянова - студент 5 курс, специалност "Дентална медицина“ в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Кристина Куцарова - студентка 4 курс, специалност "Медицина“ в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Филотея Димитрова - студентка 5 курс, специалност "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ – "Медицинско осигуряване 3а въоръжените сили“ във Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“, Ванеса Събкова - студентка 3 курс, специалност "Графичен дизайн“ във ВСУ "Черноризец Храбър“, Димитър Димитров - студент 4 курс, специалност "Киберсигурност“ във Висше военноморско училище "Никола Йонков, Павлина Георгиева – студентка 3 курс, специалност "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ – "Медицинско осигуряване за Въоръжените сили“ във Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“.