Районен съд – Кюстендил взе мерки за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на двама граждани на Тунис, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Те са привлечени от прокуратурата в качеството им на обвиняеми, за това че на 26.01.2024 г., в землището на село Каменичка Скакавица, на около 2 300 м. от 94 гранична пирамида, обозначаваща линията на държавната граница с Република Северна Македония, са направили опит да излязат през границите на страната ни, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.  

А. Д. и К. Б. притежават регистрационна карта на чужденец, издадена от ДАБ при Министерски съвет на Република България.

След проведено тайно съвещание, съдът счита, че са налице кумулативно предвидените предпоставки по чл. 63 от НПК. От всички събрани от Досъдебното производство доказателства, включително и обясненията на обвиняемите е видно, че е налице опит, останал недовършен за преминаване на границата – престъпление по чл. 279, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК, за което престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода“ от три до шест години и глоба от 1000 – 5000 лв.

Фактът, че същите са граждани на Тунис, влезли незаконно на територията на Република България, настанени в институция за бежанци и отправили се с намерение да преминат незаконно държавната граница в посока Западна Европа / видно от обясненията им /, обуславят извод на съда, че е налице и втората предпоставка, а именно реална опасност да се укрият или извършат друго престъпление.

Определенията на РС - Кюстендил, с които по отношение на чуждите граждани е взета най- тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“, подлежат на обжалване с частна жалба и частен протест, пред Окръжен съд - Кюстендил.