Община Казанлък и Областен информационен център – Стара Загора, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), организират публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0087 "Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“. Събитието ще се проведе на 16 април (вторник) от 17:00 ч. в зала № 1 на Община Казанлък, предаде репортер на "Фокус".

Община Казанлък е водещ партньор в концепцията за ИТИ, която предвижда интегрирани мерки, насочени в следните основни направления:

- Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на икономика в региона чрез развитие на Индустриална зона – Казанлък, разширяване на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри и модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък;

- Развитие на културния и природен потенциал на общините, като основа за целогодишен туризъм като се развият и свържат туристическите обекти в туристическите зони Бузлуджа, язовир Копринка със съседните общини Павел баня и Мъглиж.;

- Подобряване качеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги.

ТУК може да се запознаете с концепцията, а ТУК може да направите онлайн анкета с препоръки, но не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

На 15 април (понеделник) 16:30 ч. в зала 1 на Община Казанлък, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе и публично обсъждане на допълнителни три броя Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които предвиждат изпъленението на дейности на територията на община Казанлък, които ще бъдат представени в следния ред:

1. № BG16FFPR003-2.001-0017 "Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“ с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с  водещ партньор - НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов“ и партньор Драматичен театър "Любомир Кабакчиев“ – град Казанлък.

Презентация може да видите ТУК, в анкетата може да се включите от ТУК.

2. № BG16FFPR003-2.001-0125 "Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион “, с водещ партньор Община Бургас и партньор Община Казанлък.

Презентация може да видите ТУК, а в анкетата може да се включите от ТУК.

3. № BG16FFPR003-2.001-0029 "Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на община Казанлък, с кандидат Агенция "Пътна инфраструктура“.

Презентация може да видите ТУК, а в анкетата може да се включите от ТУК.

 

Всяко заинтересовано лице или страна може да присъства и да вземе участие.