Община Ветово ще се извърши дезакаризация на зелени площи срещу бълхи и кърлежи на територията на всички населени места(гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Смирненски, гр. Сеново, с. Писанец и с. Кривня) на на 23.04.2024 г. (вторник) в следния часови диапазон: 06:00 ч. – 08:00 ч.

Препаратът, който ще бъде използван е "Айкън 10 КС“, създаден за третирането на урбанизирани територии.

Изпълнителят ще постави информационни листове в обработените места, уведомяващи за пръскането и карантинния срок.

От Общинска администрация - Ветово умоляват гражданите да спазват дадените инструкции до изтичане на карантинния срок, в който не е препоръчително да се влиза в обработените зелени площи, с оглед тяхната безопасност. Лицата, отглеждащи пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващи дни, за което ще ви уведомим допълнително.