На 16.04.2024 г. се проведе съвместен научен семинар на докторанти от Истанбулския университет Cerrahpasa и Русенския университет, от два факултета: Факултет по инженерство (IUC) и от факултет "Електротехника, електроника и автоматика".

Работната програма бе наситена с работни срещи и презентации с научните постижения на докторантите, съобщи РУ "Ангел Кънчев".

Проведоха се срещи с декана на Инженерния факултета Prof.Dr. İsmail İnci, с Prof. Dr. Ahmet Sertbaş – Head of Computer Engineering Department, с представители на Electrical-Electronics Engineering Department, както и с Еразъм координаторите на факултета и на катедрите.

Обсъдени бяха добрите практики при работа с докторанти, теми за съвместни дейности, бъдещ Еразъм обмен на учащи и преподаватели от двата университета. Проведоха се ползотворни разговори между докторантите.