Промени в "Синя зона" в Силистра от началото на юни. Такава заповед е издал кметът на града Александър Сабанов.

Ето какви промени се въвеждат от 1 юни:

Считано от 01.06.2024 г. да се въведе режим за кратковременно платено паркиране – "Синя зона" за леки автомобили, автобуси до 12 седящи места, включително мястото на водача и товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 тона, валиден в работни дни, в часовия интервал от 08.30 до 17.30 часа, както следва:

Улица "Симеон Велики“ – от кръстовището с ул. "Хаджи Димитър“ до кръстовището с ул. "Добруджа“.

Улица "Добруджа“ – от кръстовището с ул. "Симеон Велики“ до кръстовището с ул. "д-р Петър Вичев“.

Улица "Христо Ботев“ – от кръстовището с ул. "Хаджи Димитър“ до кръстовището с ул. "Партений Павлович“ и ул. "Симеон Велики“.

Улица "Шар планина“ – от кръстовището с ул. "Симеон Велики“ до кръстовището с ул. "Хаджи Димитър“.

Улица "Партений Павлович“.

Улица "Хаджи Димитър“ – от кръстовището с ул. "Шар планина“ до кръстовището с ул. "Родопи“.

Улица "Родопи“.

Улица "Драгоман“ – от кръстовището с ул. "Ряхово“ до кръстовището с ул. "Шар планина“.

Улица "Москва“ – от кръстовището с ул. "Шар планина“ до кръстовището с ул. "Гено Чолаков“.

Паркинг на Териториално поделение на "Български пощи“.

Паркинг срещу входа на търговски дом по ул. "Драгоман“.

Удостоверяването на заплащането и контрола на действителното време на паркиране на автомобили в "Синя зона" се извършва, както следва:

С талон, закупен от служител на ОП "Общински пазари и паркинги“ – приложение № 4 от Наредбата.

Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на мобилен оператор (SMS).

С разплащателен терминал тип "Паркомат“.

Онлайн заплащане чрез сканиране на QR код.

С дневна карта, закупена от служител на ОП "Общински пазари и паркинги“ – приложение № 4 от Наредбата.

С карта "Служебен абонамент“, издадена от директора на ОП "Общински пазари и паркинги“.

С месечна карта за живущите в "Синя зона“, издадена от директора на ОП "Общински пазари и паркинги“.

С карта за преференциално паркиране на хора с трайни увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата, издадена от кмета на Община Силистра или оправомощено от него лице.

По друг електронен начин.

Максималната продължителност на времето за паркиране в режим "Синя зона“ е до 3 часа, с изключение на ползвателите по т. II, т. 5, 6 и 7.

Талоните и SMS-те да бъдат с продължителност от 1 час.