Деветокласници от ПГЧЕ "Васил Левски“ в Бургас научиха от първа ръка какво е да бъдеш прокурор. Подробности за работата на държавния обвинител представи прокурор Йорданка Дачева от Апелативна прокуратура-Бургас. Тя прие поканата за учебното заведение и изнесе лекция пред два от класовете.

Прокурор Дачева запозна подрастващите както с особеностите на прокурорската професия така и с дейността и законовите правомощия на съдиите и адвокатите.

Прокурор Дачева разясни на аудиторията каква е наказателната  отговорност на непълнолетните лица. Предостави и примери от нейния личен и професионален опит за наказания на ученици, извършили престъпни деяния.

Част от дискусията между прокурор и ученици бе и темата за престъпленията с наркотични вещества. Вниманието на учениците бе заострено към негативните ефекти от употребата на наркотици, както и на възможните наказания, които те биха получили за държането или разпространението им.

След края на лекцията учениците имаха възможност да се снимат с прокурор Дачева или да си направят снимка за спомен с прокурорски тоги, които магистратът им предостави.