Проф. д-р Петър Балкански, който бе удостоен със званието "Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет "Неофит Рилски“ за принос в преподавателската и научноизследователската дейност е създател на между университетската магистърска програма "Образователен мениджмънт“. Програмата се радва на голям интерес от страна на студентите, а самият професор казва, че всъщност изборът на тази програма за мениджмънт в образованието не е случаен, защото чрез мениджмънта в образованието, университета се е докоснал до лидерството в сферата на образованието.

"Мениджмънтът и лидерството имат много голяма връзка. Ние се докоснахме до западноевропейските програми и когато дойде тук комисията, за да акредитира тази програма, заключението беше: Тази програма е съпоставима и сравнима с магистърските програми в университетите с англоезично говорене. Това е достатъчно, за да може да се противопоставим на административно-бюрократичния модел на управление в системата на образованието. Тази закостенялост. Тази, как да кажа, трудно се предприемаха нови неща. Срещах доста голяма съпротива, докато се възприеме мениджмънта в образованието. Всички смятаха, че мениджмънта е приложим само в икономиката и в промишлените организации“, коментира той пред журналисти.

Професор Балкански каза още, че училището е организация с идеална цел. Там няма печалба. Това е разликата.

"Ние се противопоставихме с цялото съдържание на учебната програма срещу обучението и квалификацията на директорите по една стара административно-бюрократична програма. Аз мога да кажа, че тази магистърска програма развесели малко обучението на директорите и още от началото интереса беше голям. Аз също съм изненадан. Аз имам така контакти с комисията, която акредитира програмата и даже представих на ректора какво е тяхното мнение, публикувано в "Учителско дело“ и в "Азбуки““, прибави той.

От думите му стана ясно, че все още не са изпълнили всички цели и замисли на тази магистърска програма. Според него тя има голям капацитет.

"Най-важното е да може да увеличим, да достигнем необходимия минимум преподаватели с такова мислене – мениджърстко и лидерско. Учител, който не е лидер, той не може да изгражда у децата си, средношколците си, лидерски умения. Говорихме в ЮЗУ какви допълнителни неща трябва да се осъществят. Имаме идея някои неща да се случат, защото университетът е утвърден като иновативен център за нови иновации. Ние ще използваме това нещо, за да може да се развиваме, защото имаме и база. В последно време много се говори не само за мениджмънта, но и за това как мениджъра може да бъде лидер и лидера да бъде мениджър“, каза той.

Професор Балкански разкри, че за лидерството има само един показател за успешност – има ли лидера последователи.

"Ако той няма такива, значи не е свършил нищо. Аз се гордея, че когато дойда в този университет, виждам още студенти, които са над интереса към тази програма. Успяхме да издадем доста помагала от самите членове на екипа. Интересно, тази програма, дори аз възразих при моя колега от Амстердамския университет, който искаше да дойде тук с трима души и да изнесе лекция по темата за управлението в образованието. Тогава аз му казах, че искам тази програма да е в петте класически университета в България. Във всеки университет да започне подготовка на преподаватели, създаване на учебни помагала и други, за да може да се осъществява образователен процес“, допълни проф. Балкански.