На 27 май кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и министърът на регионалното развитие и благоустройството - инж. Виолета Коритарова, подписаха споразумения за финансиране на 7 проекта на обща стойност 14 740 098 лв.

Средствата се отпускат от държавния бюджет за 2024 г. по Инвестиционната програма за общински проекти, съгласно Приложение №3 и подадено заявление от страна на Община Тетевен до МРРБ.

"Подписването на тези споразумение с МРРБ е поредното доказателство, че вървим в правилната посока и е ясен знак, че трябва да продължим да работим по същия начин и занапред", каза д-р Бояджиева.

"Смея да твърдя, че през последните години Тетевен постепенно придоби облика на един съвременен малък европейски град. Тази положителна промяна в голямата си част се дължи на вложената работа от общинската администрация и реализирането на изключително важни за общината проекти. Създадохме и продължаваме да създаваме както по-добра жизнена среда за хората, така и условия за развитие на бизнеса и туризма в нашата община, каза още д-р Бояджиева.

Споразуменията касаят следните проекти:

- "Реконструкция на улица Йото Николов Врачев, с. Гложене" на обща стойност 928.80 хил. лв.

- "Основен ремонт на общински път LOV3114 /III - 358/ Тетевен – м. "Козница" – паметник Сава Младенов" на обща стойност 4 158.00 хил. лв.

- "Основен ремонт на общински път LOV 2115 III – 3701, Ямна – Черни Вит – м. "Десеткар" - Дивчовото" на обща стойност 3 287.50 хил. лв.

- "Основен ремонт на общински път LOV 2112 III-358, Шипково-Тетевен-Рибарица – паметник Георги Бенковски" на обща стойност 2 433.40 хил. лв.

- "Реконструкция на улица "Първомайска" и водопровод, с. Голям извор, община Тетевен" на обща стойност 1 080.00 хил. лв.

- "Реконструкция на улица "Цар Самуил", с. Градежница, община Тетевен" на обща стойност 270 хил. лв.

- "Реконструкция на водоснабдителна мрежа за с. Галата, община Тетевен" на обща стойност 3 780.00 хил. лв.