Община Сливен продължава работата си по поддръжка и ремонт на уличната мрежа. Дейностите стартираха в началото на септември и включват отстраняване на единични повреди по улиците и преасфалтиране.

Вече приключи работата в квартал "Българка“, където беше направен ремонт на алеи около блокове 13, 20, 24, 31 и източно от СОУ “Йордан Йовков“, паркинг-площадка до бл. 19. Следват улици в квартал "Клуцохор“ – ул. "Волентирска“, "Хилендар“ – частично и "Алтънлъ Стоян войвода“ – след подмяна на уличен водопровод.

В квартал "Дружба“ – южен район, около бл. 28, алея към детска градина "Детски рай“, в "Младост“ – алеите за достъп до детска градина "Детство“ и западно от бл. 4 и в кв. "Република“ – квартални алеи.

Включени за ремонт са и транспортни подходи в крайградски урбанизирани територии.