Община Стара Загора стартира участието си по проект "02С0432 NEBA – Подпомагане интегрирането на ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус в процесите на регионалното планиране“, финансиран по програма Интеррег Европа на Европейската Комисия, съобщиха за "Фокус" от Община Стара Загора

В периода от 11 до 14 юни, в град Паневежис, Литва се състоя "Първо междурегионално събитие за изследване на политики, проучвателно събитие 1“, планирано съгласно графика за  изпълнение на  проект "02С0432 NEBA – Подпомагане интегрирането на ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус в процесите на регионалното планиране“.

Домакин на събитието бе водещият партньор по проекта Литовски иновационен център в партньорство с Община Паневежис. Те организираха поредица от срещи и посещения на обекти, целящи запознаване с инициативите и инвестициите, представящи ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус, изпълнени в град Паневежис, Литва. Тези посещения имаха за цел да послужат като източник на вдъхновение и обмяна на опит, които да позволят на партньорите по проекта и заинтересованите страни да обогатят познанията и експертността си със споделени добри практики по темата за Новия европейски Баухаус, като приложат неговите принципи в бъдещи местни политики и проекти.