Областната комисия, под председателството на областния управител Захари Сираков, прие предложението от Регионална здравна инспекция – Смолян за изготвяне на здравна карта. На предварителни работни срещи с всички заинтересовани страни бяха обсъдени рамките на картата, съобразно демографските и географските особености, както и нуждите от здравни грижи в областта. Това съобщиха от Областна администрация – Смолян.

"В така предложената Областна здравна карта запазваме лечебните заведения и отделенията на болниците в региона. Завишили сме броя на общопрактикуващите лекари, за да се обхванат всички граждани и да им бъде осигурена доболнична помощ.“, уточни областният управител.

Общият брой на предложените легла в Областната здравна карта е изчислен на база на заетостта им през предходните периоди, която в повечето случаи не надвишава 50%. Отчитайки това експертите от РЗИ-Смолян предлагат леглата за областта да се намалят на 968 (с 8,7%, което се равнява на 51 легла за цялата област). Те обърнаха внимание, че се намалява броя не на реални, а на неизползваеми легла. Освен това, съпоставено спрямо отрицателния демографски прираст, реално се получава увеличение от 48 на 51 легла на 10 хиляди души. Разпределението по видове отново е съобразено с нуждите на населението спрямо предходните периоди, като се предлага завишение на акушеро-гинекологичните и детските легла.

В проекта за Областна здравна карта се предлага завишение от 73-ма общопрактикуващи лекари, при определени на база на брой население 62-ма. Като аргумент се изтъква географската особеност на региона – разпръснати, труднодостъпни населени места. В изготвения проект броят на лекарите по дентална медицина се запазва.

Одобреното от Областната комисия предложение за Областна здравна карта ще бъде изпратено за утвърждаване от Министерството на здравеопазването.