От 1 до 30 април Община Русе ще приема документи по Програма  "Асистирана репродукция" /инвитро/. По нея могат да кандидатстват семейни двойки /със сключен граждански брак или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес в община Русе не по-малко от 3 години, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата, съобщиха от общината.

За кандидатстване е нужно желаещите да подадат  декларация за запознаване с условията на програмата и декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец, която се подава и от двамата съпрузи/партньори/. Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе - меню "За граждани", раздел "Здравеопазване", подраздел Програма "Асистирана репродукция"). Към тях се прилага и документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори и декларация за фактическо съжителство /в свободен текст/, ако двойката няма сключен граждански брак, както и следната медицинска документация:

- експертно становище /за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК/;

- копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция /за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК/;

- епикриза за оперативна интервенция /лапароскопия или лапаротомия/, доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

- две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

- една спермограма – при наличието на женски фактор;

- набор от медико-диагностични изследвания /копия/.

Необходимите документи за кандидатстване - заявление и декларации /по образец/, могат да се получат в Информационния център на Община Русе /пл. "Свобода“ 6/ или на сайта на Община Русе - ТУК.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел "Здравни дейности" на Община Русе, стаи 32 и 36 /ул. "Черно море“ 2/. За справки и информация тел. 082/881 755, 082/881 794 и 0885/397 831.