На посещение в Русенския университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм+ са преподаватели от университети в 6 държави - Албания, Виетнам, Грузия, Йордания, Китай и Узбекистан.

На 11 юни 2024 г. в зала "Образователно пространство на бъдещето" гостите бяха приветствани от доц. д-р Галина Иванова - зам.-ректор по международно сътрудничество на университета. Доц. д-р Иванова предостави информация за Русенския университет, както и концепцията за образователно пространство на бъдещето – Future Education Space. На свой ред всички гости също представиха своите университети и провежданите в тях научни и образователни дейности.

Посещението на чуждестранните гости продължи с разглеждане на музейната експозиция и кампуса на университета. В Научноизследователския комплекс на Русенския университет те имаха възможност да посетят лабораторията по "Интелигентни киберфизични системи и технологии за генериране и визуализация на пространствени обекти и процеси“, където разгледаха различни роботизирани системи и безпилотни летателни апарати.

В Центъра за Върхови Постижения УНИТе (Проект УНИТе) чуждестранните преподаватели участваха в научен семинар, свързан с 3D технологиите и методите за дигитализация и визуализация на обекти. Те имаха възможност да разгледат специализираното оборудване за 3D сканиране, 3D принтиране, кинематично заснемане, различни холограмни пирамиди, системи за добавена и виртуална реалност и други.

Чуждестранните преподаватели посещават Русенски университет в рамките на програма Еразъм+. Двустранните споразумения за обмен на студенти и преподаватели с тези университети се координират от преподаватели от катедрите "Компютърни системи и технологии" и "Телекомуникации“ на Факултет "Електротехника, електроника и автоматика".