Новостроящ се мост, разположен на Еленовско дере, в района на хотел "Езерец“, между улица "Перелик“ и булевард "Пейо Яворов“ в благоевградския квартал "Еленово“ ще бъде съборен. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на кметът на Общината Методи Байкушев, предаде репортер на "Фокус“.

По думите на градоначалника, в Община Благоевград е постъпил сигнал от Басейнова дирекция и РДНСК за строящия се мост, който бил в близост до друг мост, който преди време е отнесен от дъждове.

"Бяхме сигнализирани да извършим проверка, от кога се изгражда мостът, на какво основание, има ли документация. Проверката установи, че мостът се изгражда без никаква строителна документация, няма проекти, няма разрешение за строеж, няма разрешение за ползване на воден обект. Въобще няма нищо. Неясно от кого. За мен лично е неясно. Аз сега разбрах за този мост, откакто получихме сигнала от РДНСК. Разпоредих подробна проверка. Имаше някаква информация, че се възстановява мост. Ние сме администрация, работим с документи и процедури. Винаги, когато се строи мост над дере, което се води воден обект, там се изисква разрешение за ползване на воден обект за изграждане на мост. Сложени са бетонни панели и е изградено бетонно съоръжение без никаква документация. При това положение ние нямаме избор, освен да приложим закона, който предвижда съставяне на констативен протокол за незаконно строителство, спиране на строежа и забрана на достъпа. След което ще се наложи издаване на заповед за премахване на моста“, подчерта кметът Байкушев.

От думите му стана ясно, че българското законодателство не предвижда узаконяване на вече построени нови строежи, а и Община Благоевград не би рискувала да остави мост, който е построен без документи и неясно от кого.

"Мостът е направен между една улица, която съществува. Тя е на трошен асфалт, черна улица. Странно съоръжение е, то не е предвидено в Подробния устройствен план. До сградите в близост има достъп, просто е изграден допълнителен мост, който прави допълнителен достъп“, коментира още той.

Градоначалникът каза, че когато се упражняват властнически правомощия, то Общината се ръководи от две неща – закона и живота и здравето на гражданите.

"Незаконен мост върху дере, което приижда и отнася мостове, колкото и да е удобно, няма как да допуснем, защото тук става въпрос за това да опазим живота и здравето на хората, които биха ползвали този мост. Знаете какво стана в Царево, не може да допуснем мост без строителни книжа, без да знаем колко е здрав и без съгласувания да стои там. Това означава да поемем отговорност за живота и здравето на хората на база на някакви предположения. За съжаление трябва да забраним ползването“, допълни кметът Методи Байкушев.

Той уточни, че съгласно Общия устройствен план е предвидено да бъде изграден нов мост, който ще се намира малко по-надолу от незаконния такъв. Байкушев подчерта, че процедурата още не е започнала, тъй като имоти в съседство не са отчуждени.

"Ще започнем проучване, за да изработим мост с възложител община Благоевград, както трябва да бъде, но това ще отнеме време“, прибави кметът на Община Благоевград.