Удължаване на концесията на "Софийска вода" с осем години предстои да разгледа утре Столичният общински съвет (СОС) на заседание, което започва от 10:00 часа.

СОС ще разгледа доклада за подписването на четвърто допълнително споразумение към договора за концесия на "Софийска вода", сключен на 23.12.1999 година. Сега вносителите на доклада предлагат удължаване на срока за предоставяне на ВиК услуги от концесионера с максималния период, допустим съгласно разпоредбите на Закона за концесиите, а именно - 8 г. и 4 месеца до 06.02.2034 г. По този начин общият срок на Концесионния договор ще бъде 33 години и 4 месеца.

Така концесионерът ще запази поетия ангажимент за инвестиции в размер на 218 млн. лв. през периода 2022 г. - 2026 г. в замяна на постепенно увеличаване на цената на предлаганите услуги от 11% за съшия период или средно по 2.3% на година, което е неколкократно по-ниско в сравнение с предвижданото увеличение на цените на ВиК услугите от другите големи и средни оператори, извършващи дейност в България.

Общинските съветници ще обсъдят и доклад, с който се актуализират правилата за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване.

Програмата ще обхване също така деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства. Вносители са представители на различни политически групи в СОС -  Георги Георгиев, Малина Едрева, д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, д.м., Диян Стаматов, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Албена Кръстева, Милка Христова. Първоначално такива устройства бяха предоставяни безплатно, след решение на СОС, на хора с деменция, но след случая с изчезването на момчето от Перник, от СОС решиха да разширят обхвата на програмата.

СОС се очаква да вземе решение за финансиране в размер на 190 000 лв. от бюджета на Столична община за ремонт на църкви и манастири. По програмата на кмета на София Йорданка Фандъкова за ремонт и изграждане на храмове и реставрация на стенописи се предвижда да бъдат възстановени сградите на 5 църкви и манастира.