На 7 декември официално ще бъдат представени културата, религиите и традициите на каракачанската общност в Сливен. Събитието се организира от Община Сливен в партньорство с Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България. Започва в 17.30 часа във фоайето на зала "Сливен“.

Основната цел е да съхрани и популяризира културното наследство на Сливен чрез обновяване на пространствата за излагане на културни ценности и подобряване управлението на културните институти. Партньори са Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия "Димитър Добрович“ и Федерация на културно-просветно дружество на каракачаните в България.

Събитието се осъществява в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 "Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“ по Програма РЗ14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, резултат 1 "Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Изпълнява се с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

По този проект през септември Общината представи еврейското културно наследство в Сливен. Предстои сливенци да се запознаят с културата, традициите и бита на българите, турската, ромската и арменската общности.