Студенти и преподаватели от катедрите "Хигиена и епидемиология“, "Педиатрия“ и "Физиология и патофизиология“ на Медицински университет – Варна взеха активно участие в конгреса на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, проведен в Милано.

На него бяха успешно представени шест постера и една презентация в областта на хранителните предизвикателства при деца с церебрална парализа и аутизъм по научна група 3.1.3. "Хранене и невроразвитие“ – NutriLect по проект "Медицински университет - Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“  BG-RRP-2.004-0009-C02 и растежа на атопични деца, които предизвикаха голям интерес сред участниците и експертите в областта. Освен това, нашите студенти от профил медицина спечелиха четири гранта за пътуване, което е признание за техните усилия и стойност на работата им в областта на развитието на детската гастроентерология и хепатология и хранене.

Участието в този престижен конгрес е поредното доказателство за високото ниво на обучение и научна дейност в Медицински университет – Варна, посочиха от там.