Иновативен проект "Изследване на мотивацията на персонала за кариерно развитие в регионален клъстер за растениевъдство" стартира Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив. Разработката се финансира от Фонд "Научни изследвания" със 180 000 лева и е с продължителност е 36 месеца. Новият проект беше представен от проф. Казашка на пресконференция в сградата на ЦРСББ, предаде репортер на "Фокус".

В изпълнението на проекта се включват 10 утвърдени и млади учени в областта на биологията, химията, икономиката, статистиката, информационните и комуникационни технологии. Те ще изследват мотивацията за кариерно развитие и научна кариера в клъстер "Растениевъдство". Ще се анализира дали само финансите могат да мотивират хората на науката, има ли други фактори, свързани със социалния имидж и отношението на обществото към учените.

В рамките на проекта към ЦРСББ ще бъде създадена лаборатория на мениджъра, в която докторанти ще могат да се развиват умения за управление на проекти, финансово управравление и мениджмънт. 

Центърът участва съвместно с ИЗК "Марица" в провеждащото се в момента изложението "Агра". Заедно с института се правят разработки в областта на селекцията и семепроизводството, съобщи проф. Гечев. Миналата година са внедрени 6 нови сорта домати и пипер, които сега се представят. 

Научните изследвания са в няколко направления. Едно от тях касае физиологията на стреса при растенията при глобалния проблем засушаване. "Ние имаме технологии, благодарение на които може да се повишат добивите на зеленчуковите растения в условията на неблагоприятни фактори, т.е. да предпазваме от стрес и освен това да повишаваме добивите" - обясни проф. Гечев.