Вчера, около 13.20 часа, при дежурство, горски стражар от ТП "ДГС Якоруда" забелязва три камиона, натоварени с дървесина. 

При проверката установява, че камионите се движат без превозен билет и немаркирана с контролна горска марка дървесина. 

Служителят подава сигнал на компетентните органи и указва на шофьорите да останат на място, съобщиха от ЮЗДП.

Единият от тях започва да разтоварва камиона, правят се опити за саморазправа с горския стражар.

Останалите двама шофьори тръгват обратно към обекта, където разтоварват незаконната дървесина. 

След това шофьорите на двата камиона се опитват да избягат с тях по горски пътища. 

Всички възможни изходи са блокирани от служители на ТП "ДГС Якоруда" и МВР. Шофьорите оставят камионите в гората и се отправят в неизвестна посока. 

Незаконната дървесина е описана и днес следва да се транспортира до двора на стопанството. Задържани са и два от камионите.

Обектът, от който е натоварена незаконната дървесина, е спечелен от фирма "Братя Ахмед" ЕООД, с. Конарско, община Якоруда, която е свързана с бившия кмет на селото - Ахмед Ахмед.