Правителството одобри Писмо за съвместен ангажимент между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния във връзка с провеждането на предпроектно проучване за втори мост над река Дунав при Русе. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Министерство на транспорта и съобщенията на Република България и Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния са в процес на подготовка на съвместен проект за предпроектно проучване за моста. Като част от документите за кандидатстване се предвижда и подписване на Писмо за съвместен ангажимент от двамата ресорни министри, с оглед последваща реализация на предвидените дейности в обхвата на проучването, ако проектът бъде одобрен за финансиране.