Ученици от ОУ "Св. Климент Охридски“ в село Стоян Михайловски посетиха РСПБЗН- Нови пазар. Пожарникарите от районната служба проведоха занятие с ученици от V и VII клас, като ги запознаха с основните правила за пожарна безопасност.

Децата научиха какви са действията при пожар и евакуация от сграда, показани им бяха уредите за първоначално пожарогасене и начините на работа с тях. Научиха какво трябва да приготвят в раницата, която може да ни послужи по време на бедствие, какви са правилните действия по време на наводнение, земетресение, гръмотевични бури, ветрове.

Припомнено им беше в кои случаи се ползва телефон 112 и за какво служи Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В края на обучението бяха направени демонстрации от слуцители на противопожарната служба в Нови пазар за начините им на работа, как постояват различни по вид шлангови линии с подаване на вода, как работят с моторни агрегати.