Филиалът на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ в Смолян е образователната институция с повече от 60-годишна история. В нея се обучават около 460 студенти в 8 специалности. Това каза на пресконференция в Смолян директорът на филиала проф. Елена Николова, предаде репортер на "Фокус“.

Тя отбеляза, че през последните години се отчита повишен интерес от страна на студентите към педагогическите специалности в Смолян. "През предстоящата учебна година се разкрива и нова специалност "Биология и английски език“, която е акредитирана с много висока оценка. Тя вече е утвърдена за филиала в Смолян, а вчера е получен и новия учебен план. Това е шестата хибридна специалност от педагогическото направление, наред със специалностите "Български език и английски език“, "Български език и история“, "История и география“, "Информационни технологии и образователен мениджмънт“, "Математика и информатика“. Освен това в направление педагогика имаме и традиционната специалност "Начална педагогика и английски език“, към която има най-голям интерес през последните години. Отпускат ни се най-много бройки – 40 за нея и още на първо и най-късно на второ класиране се запълва. Завишен е интересът и за другите педагогически специалности за горен курс“, подчерта проф. Николова.

По думите й, причината за нарастващия интерес към тях от една страна най-вероятно е увеличението на учителските заплати, както и търсенето на учители на пазара на труда. Проф. Николова допълни, че и много учители се пенсионират и предстои да се пенсионират. През последните години в област Смолян са назначени и много от възпитаниците на филиала на ПУ в Смолян особено в базовите училища, с които работим, уточни директорът на филиала.  

Проф. Николова посочи, че на 1-ви април е стартирала онлайн кампанията за подаване на документи за кандидатстване и имат подадени повече документи в сравнение с миналата година за този период. "Това ни дава спокойствие и увереност, че ще направим много качествен прием и тази година“, добави проф. Николова.

Тя коментира и въпросът с таксите за студентите. "Беше обещано, че всички, не само педагогическите като през последните три години, ще бъдат освободени от такси. Докато не излезе постановлението на МС ние не можем да коментираме. Отпадането на таксите не би се отразило по никакъв начин на филиала в Смолян. Най-малко очакваме педагогическите специалности както през последните години да бъдат освободени от такса. Освен тях имаме само още една специалност, която е платена. Така че за нас практически, това не стои на дневен ред и не би ни оказало влияние“, уточни проф. Николова.

Тя допълни, че във филиала има студентски обмен по програмата "Еразъм +“. Има възможности за няколко месечно обучение или практика в чуждестранни университети, не само с тези, с които имат сключен договор, но също и факултетите в ПУ, в които има незаети места, също се предоставят за студентите в Смолян.

"През последните години географският обхват на студентите, учещи във филиала се разширява. Доскоро студентите бяха предимно от областта, а през последните години имаме такива, които и от вътрешността на страната – Хасково, Свиленград, Велинград, Кърджали, Симеоновград. Имаме също и потомственост – някои студенти вече са второ или трето поколение наши възпитаници – бабата е учила при нас, след това майката и сега дъщерята. Това много ни радва, те остават тук като добри учители и това има влияние за успеха на нашите ученици и на външните оценявания. Наши възпитаници са голяма част от учителите в региона“, посочи и гл. ас. Д-р Мария Петкова – научен секретар на филиала на ПУ в Смолян.

Проф. Николова отбеляза, че ежегодно се отчитат високите успехи на учениците от Смолян и се говори за образователното чудо – Смолян. "Една от причините е традициите в педагогическото образование. Тези учители и предишните и следващите са завършили тогавашния Учителски институт в Смолян, днес филиал на ПУ. Тази добра теоретична и практическа подготовка, която са получили до голяма степен се отразява и води до тези добри резултати“, допълни директорът на филиала на ПУ в Смолян.

Тя набеляза и основните задачи, които стоят през ръководството на образователната институция в Смолян. "Те са обновяване на профила на специалностите и амбицията всяка година да разкриват нова специалност. През по-следващата година ще имаме нова специалност във филиала, непедагогическа и отговаряща на потребностите на региона. Другата основна задача на филиала е обновяване на щатния преподавателски състав чрез назначаване на асистенти и доктори, включително и възпитаници на филиала“, каза още проф. Николова.